Detektionstider för olika droger

Nedanstående tabell visar ungefärliga detektionstider för olika drogsubstanser vid urin och saliv test. Alla detektionstiden kan varierar beroende på ålder, kroppsmassa, ämnesomsättning frekvensen av intag/missbruk MM.

Detektionstider i urin

Substans Detektionstid
Alkohol
Amfetamin Upp till 4 dygn
Bensodiazepiner Upp till 4 dygn för lågdosämnen Upp till 3 veckor för högdosämnen
Buprenorfin Upp till 2-3 dygn
Cannabis Upp till 4 dygn vid sporadisk bruk Flera månader vid långvarig användning
Clonazepam Upp till 4 dygn
EtG (Ethyl Glucuronide) Upp till 3 dygn
Fentanyl Upp till 4 dygn
Ketamin Upp till 2-3 dygn
Kokain Upp till 3 dygn
Substans Detektionstid
Klonazepam
LSD
MDMA (Ecstasy) Upp till 2 dygn
Metamfetamin Upp till 3 dygn
Metylfenidat Upp till 2 dygn
Metadon Upp till 2 veckor
Morfin Upp till 4 dygn
Opiater Upp till 2-4 dygn
Oxycodon Upp till 2-4 dygn
Oxycontin
Propoxifen Upp till 4 dygn
Substans Detektionstid
Ritalinsyra
Spice K2 Upp till 1-2 dygn
Subutex
Tramadol Upp till 2 dygn
Zolpidem Upp till 4 dygn
Zopiklo Upp till 4 dygn

Detektionstider i saliv

SubstansDetektionstid
Alkohol 
Amfetamin1-2 dygn
Bensodiazepiner 
Buprenorfin 
Cannabis 
Clonazepam 
EtG (Ethyl Glucuronide) 
Fentanyl 
Ketamin 
Kokain 
Substans Detektionstid
Klonazepam
LSD
MDMA (Ecstasy)
Metamfetamin
Metylfenidat
Metadon
Morfin
Opiater
Oxycodon
Oxycontin
SubstansDetektionstid
Propoxifen 
Ritalinsyra 
Spice K2 
Subutex 
Tramadol 
Zolpidem 
Zopiklo